• head_banner_01

“Deluxe” uniwersal 4pc awtoulag pollary iki tonly

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: # 1524
Material: PVC
Ölçegleri: Öň tarapy: 70 * 50CM Yzky: 35 * 45.5CM
Paket: asma + kagyz kartoçkasy
Agramy: 3.8KG
Ulag kategoriýasy: UNIVERSAL
Elýeterli reňk: GAR / GAR / TAN


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu ýarym uniwersal PVC awtoulag poly iň soňky dizaýn kolleksiýamyzdan geçdi.Ine, islendik awtoulagyň içerki sazlamalaryna garyşjak aralyk.Theönekeýleşdirilen tehnologiýa dizaýny, özüne çekiji reňkli topuk pad bilen birleşdirilen.Aýakgabyň reňkiniň reňki gara çal gök we gyzyl bolup biler.

Ösen ösen birleşmeden ýasalan matalar aýratyn rezin görnüşe we duýga eýe.Olar gaty çydamly we gaty geýinmek, çeýeligi we ulagyňyzyň içki görnüşini ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.Islendik howa şertlerinde diýen ýaly işleýär.

tp1

Köp sanly çyzgylar ýarym adaty gabat gelmäge mümkinçilik berer.Süýşmäge garşy goldaw, awtoulaglarda, ulaglarda, awtoulaglarda we ýük awtoulaglarynda giňden ulanylýan bu awtoulag matalaryny ulananyňyzda ýokary howpsuzlyk derejesini üpjün edýän optimal çekiş üpjün edýär.
Sanjym awtoulag pollary üç reňkde bolýar: gara / çal / tan.Adatça, gara iň meşhur reňkdir.Içki interýeriňizi arassa saklamak üçin gündelik ulanylyş üçin ajaýyp saýlaw bolar.

DOLY toplumda Sürüji, engerolagçy we 2 Yzky bölek bar.FRONT toplumynda Sürüji we engerolagçy bölekleri bar.DOLY SET (Sürüji, engerolagçy + Yzky) ýa-da FRONT SET (Sürüji + engerolagçy) saýlap bilersiňiz.

Eltip bermek

Şanhaý, Ningbo we Guanç Guangzhouou portlaryndan okean, howa we halkara ekspress arkaly eltip berýäris.Şeýle hem, hytaý agenti we ammary bar bolsa, ýükleri Hytaýda içerde eltip bolar.

Aýratynlyklary

Çydamly PVC kauçukdan ýokary hilli materialdan ýasaldy

Öýde DIY üçin standart kesiş setirleri

Daban örtügindäki skid däl we ýumşak dizaýn, ulag süreniňizde rahat duýgy hödürleýär

iki tonly dizaýn rahatlygy we şahsyýeti üpjün edýär

Bir ýerde galmagyny üpjün etmek üçin süýşmäge garşy düwünler bilen galypdyr.

67f9c2afbfad8f713d39105144b966e
da6fc8dd3932ad078a04e2d54f35416
c3516fe9bdada0959ce0493e60aed22
6bb0e28a243d98b0970e2c389536ebd
c6b07c8ae2b6a57c65fa236322a69ff
4654619367f59e7dfb1ab16175b3e3a
d58ad9db2f8d38dcf3d16f002c90f5e
1a056cc3a85f419b40d49b2afc3eb31

Bukja we eltip bermek

Bölümleri satmak: Leeke element
Packeke paketiň ululygy: 82 * 50 * 3 sm
MPK: 5
Kartonyň ölçegi: 84 * 52 * 16 sm
NW / GW: 19kgs / 20.5kgs.
Port: NINGBO

Bellik:paket üçin başga wariantlar: sumka ýa-da reňk gutusy, PDQ

12
ico2
zd
banner1

  • Öňki:
  • Indiki: