biz hakda zx

Zhejiang
“Litai Plastik Mold Co., Ltd.”

2000-nji ýylda döredilen “Zhejiang Litai” plastmassa galyndy kärhanasy, awtoulag polunyň matasy / magistral / gapy matasy / peýdaly matany öndürmekde ökde.Önümler Europeewropa we ABŞ, Awstraliýa, 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär we AUTOZONE, PRICESMART, WM, ROSS we ş.m. ýaly meşhur bölek satyjylara iberilýär.

z

Bizi saýlaň

Wagtlaýyn kepillik we gowy müşderi hyzmatlary sebäpli Müşderiniň ajaýyp abraýy.

 • Customers can also provide their samples or pictures for custom-made floor mats with specific logo

  Mundan başga-da, müşderiler ýörite nyşanly ýörite pollar üçin nusgalaryny ýa-da suratlaryny berip bilerler

 • own tooling team for better develpment and maintain

  has gowulaşdyrmak we goldamak üçin öz gurallar topary

 • Full experience of 21 years and excellent after-sales service

  21 ýyllyk doly tejribe we satuwdan soňky ajaýyp hyzmat

r1

Müşderi täzelikleri

 • 10001

  Awtoulag poly MATS bilimleri wagyz edýär

  Awtoulag polunyň matasy, esasan, her bir awtoulag zerurlygy üçin hökmany önümdir.Emma awtoulag polunyň MATS görnüşi we hili düýbünden başga.Awtoulag matalary, awtoulagyň içini kirden, buzdan we gardan, aýagyň dabanyndan tozan we içindäki kanalda gulplamak üçin peýdalydyr.Şeýle hem ses izolýasiýasy bar ... / p>

 • zx

  Awtoulag poluňyzy nädip saýlamaly

  Awtoulag poluňyzy nädip saýlamaly? Awtoulag polunyň düşegini saýlanyňyzda aşakdaky faktorlary göz öňünde tutmaly.1. Ölçegi we örtügi Dogry ölçegli awtoulag polunyň düşegi, awtoulagdaky boşluk bilen gorar.Mysal üçin ... / p>

 • zxdf

  Awtoulag pollarynyň çalyşmagy

  Awtoulag pollarynyň matalarynyň üýtgemegi Häzirki wagtda bazarda awtoulag pollarynyň birnäçe görnüşi bar.Dürli dükan islegleri, sarp edijiler üçin dürli saýlawlar.Ilki bilen, ähliumumy pol düşekleri günortanlyk naharlanýar (aşakdaky ýaly).Maşynlaryň / suwlaryň köpüsine ... / p> laýyk gelýär

Müşderilerimiz

 • qw1
 • b1
 • b3xlogo
 • logo1
 • wq
 • zqP