• head_banner_01

Kesiş çyzygy bilen işleýän mat

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: # 8100
Material: PVC
Ölçegleri: Öň tarapy: 69 x 51CM
Bukja: kagyz kartoçkasy
Agramy: 1.5KG
Ulag kategoriýasy: UNIVERSAL
Elýeterli reňk: GAR / GAR / TAN


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gyzlar beýik ökjeli geýýän ýaly, zerur bolan ýagdaýynda awtoulagda goşmaça aýakgap getirmek tendensiýasy bar, ýöne aýaklary agyryp gygyryp başlasa, bir jübüt kwartira ýa-da krossowka getiriň.Aýakgabyňyza aýratyn ideg etmek üçin bu aýakgap matasynyň awtoulagda bolmagy akyllydyr.

Bu ähliumumy PVX howa pollarynyň hemmesi suw geçirmeýän goragy üpjün edýär.Qualityokary hilli materiallar bilen işlenip düzülen bu matalar ajaýyp köýnegi, çeýeligi üpjün eder we ulagyňyzyň içini ösdürer.

Süýşmeýän düwünler awtoulaglarda, ulaglarda, awtoulaglarda we ýük awtoulaglarynda giňden ulanylýan howpsuzlyga we rahatlyga kömek edip, ýarym adaty sazlaşykly, oňat saklanmaga mümkinçilik berer.
Klassiki gönüburçly şekil bilen bezelen, galyndylary we hapany düşekde we halylaryňyzdan uzakda saklar.

banner2

Goýmalar

Awtoulag üçin örtükler

Öýüňizde DIY üçin standart kesiş çyzygy bilen döredilen uniwersal fit, islendik ulagy sazlamak has gowudyr.

Garajda çyzylmazlyk üçin matany gurallaşdyrmak üçin bir bölek

Bukja

Plastmassa asyjy we kagyz kartoçkasy bilen gaplanan
Kiçijik kagyz görkezmesi bilen çüýlenen
Paket, islegiňize görä ara alnyp maslahatlaşylýar.

Mysal hyzmaty

3-5 günüň dowamynda nusga bermek mugt, we ekspress tölegini alýarys.

Aýratynlyklary

Çydamly PVC kauçukdan ýokary hilli materialdan ýasaldy

Klassiki dizaýn ýumşak çeýe duýgyny goldaýar

Suw / hapa / palçyk saklamak üçin serhet ýokarlandyryldy

Arassalamak aňsat we guratmak çalt

Bir ýerde galmagyny üpjün etmek üçin süýşmäge garşy düwünler bilen galypdyr.

xj (2)
xj (3)
xj

Bukja we eltip bermek

Bölümleri satmak: Leeke element
Packeke paketiň ululygy: 69 * 51 * 1 sm
MPK: 10
Kartonyň ölçegi: 71 * 53 * 11 sm
NW / GW: 15kgs / 16.5kgs.
Port: NINGBO

Bellik:paket üçin başga wariantlar: sumka ýa-da reňk gutusy, PDQ

12
ico2
zd
banner1

  • Öňki:
  • Indiki: