• head_banner_01

Iki tonly pad bilen şahsylaşdyrylan ýarym uniwersal 4pc pol pol

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: # 21874
Material: PVC
Ölçegleri: Öň tarapy: 65 x 49CM Yzky: 32 x 46CM
Paket: asma + kagyz kartoçkasy
Agramy: 3.6KG
Ulag kategoriýasy: UNIVERSAL
Elýeterli reňk: GAR / GAR / TAN


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu ýarym uniwersal PVC awtoulag poly iň soňky dizaýn kolleksiýamyzdan geçdi.Ine, islendik awtoulagyň içerki sazlamalaryna garyşjak aralyk.Theönekeýleşdirilen tehnologiýa dizaýny, özüne çekiji reňkli topuk pad bilen birleşdirilen.Aýakgabyň reňkiniň reňki gara çal gök we gyzyl bolup biler.

Ösen ösen birleşmeden ýasalan matalar aýratyn rezin görnüşe we duýga eýe.Olar gaty çydamly we gaty geýinmek, çeýeligi we ulagyňyzyň içki görnüşini ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.Islendik howa şertlerinde diýen ýaly işleýär.

tp1

Köp sanly çyzgylar ýarym adaty gabat gelmäge mümkinçilik berer.Süýşmäge garşy goldaw, awtoulaglarda, ulaglarda, awtoulaglarda we ýük awtoulaglarynda giňden ulanylýan bu awtoulag matalaryny ulananyňyzda ýokary howpsuzlyk derejesini üpjün edýän optimal çekiş üpjün edýär.
Sanjym awtoulag pollary üç reňkde bolýar: gara / çal / tan.Adatça, gara iň meşhur reňkdir.Içki interýeriňizi arassa saklamak üçin gündelik ulanylyş üçin ajaýyp saýlaw bolar.

DOLY toplumda Sürüji, engerolagçy we 2 Yzky bölek bar.FRONT toplumynda Sürüji we engerolagçy bölekleri bar.DOLY SET (Sürüji, engerolagçy + Yzky) ýa-da FRONT SET (Sürüji + engerolagçy) saýlap bilersiňiz.

Eltip bermek

Şanhaý, Ningbo we Guanç Guangzhouou portlaryndan okean, howa we halkara ekspress arkaly eltip berýäris.Şeýle hem, hytaý agenti we ammary bar bolsa, ýükleri Hytaýda içerde eltip bolar.

Aýratynlyklary

Çydamly PVC kauçukdan ýokary hilli materialdan ýasaldy

Customarym adaty gabat gelmek üçin köp çyzgyly çyzyklar

Daban örtügindäki skid däl we ýumşak dizaýn, ulag süreniňizde rahat duýgy hödürleýär

Daban bilen ýasamak üçin ýöriteleşdirilen hyzmat hödürläňşahsylaşdyrylanreňk: gara / gyzyl / çal / gök / uglerod süýümi / burun agajy

Bir ýerde galmagyny üpjün etmek üçin süýşmäge garşy düwünler bilen galypdyr.

rt02
rt01
rt04
rt03
171
17871
600
399

Bukja we eltip bermek

Bölümleri satmak: Leeke element
Packeke paketiň ululygy: 77 * 49 * 3 sm
MPK: 5
Kartonyň ölçegi: 79 * 51 * 16 sm
NW / GW: 18kgs / 19.5kgs.
Port: NINGBO

Bellik:paket üçin başga wariantlar: sumka ýa-da reňk gutusy, PDQ

12
ico2
zd
banner1

  • Öňki:
  • Indiki: